Etiket: Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı

BASMEN Dergisi (Aralık 2010)

BİRER BİRER KAPATILAN MATBAA MESLEK OKULLARIMIZ VE AHİLİK MODELİ

Hepinize merhaba,
Öncelikle huzurlarınızda, uzun bir süre bu köşeden hem ahilik kültürümüz hakkında, hem de sektörün sorunları ve çareleri üzerine yazılar yazmış Ahilik Vakfı’nın kurucusu, ahilik hakkında en kapsamlı eserlerin hazırlanmasına imza atarak, sektöre uzun yıllar hizmette bulunmuş, MAS-SİT yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği dönemlerde sitenin içine matbaa çırak eğitim merkezi yapılmasına öncülük etmiş, etiket sanayicileri derneğinin de kuruculuğunda bulunarak kültürel ve sektörel bir hazineyi hepimize miras bırakmış değerli büyüğüm,(babam) Galip Demir ve nezdinde sektörümüze emeği geçen artık aramızda olmayan tüm değerli matbaa ustalarını minnet ve rahmetle anıyorum.  Bu köşeden ahilik yazılarının devamını şahsımdan talep eden ve bu yazıların yayınlanması imkanını sunan çok değerli BASMEN dergisi yöneticilerine teşekkür ediyorum.

(daha&helliip;)

Kültür Başkenti İstanbul ve Ahilik

Ahilik kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için uzun yıllar emek ve hizmet vermiş Ahilik Vakfı’nın kurucusu sevgili babam Ahi Galip Demir’i saygı ve rahmetle anıyorum.

AHİLİK NEDİR?

Galip Demir, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik” isimli eserinde ahiliği şöyle tanımlar: Ahilik, 13.yüzyılda moğol istila ve yağmalarının da egemen olduğu Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde, göçebe toplum yapısından yerleşik toplum yapısına geçmeleriyle doğan mesken ve meslek edinme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan meslek ve meslek gruplarının dayanışmasını sağlayan sosyo-ekonomik bir sivil toplum teşkilatıdır. Ahilik terim olarak, Türkçe’de akılık cömert kimse anlamında kullanılırken, Arapça’da ahi-kardeşim anlamında kullanılmaktadır. Bugün her iki anlamda ahiliği ifade etmekte kullanılabilmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda etkin olan dört zümreden biri ahiler bir diğeri ahilerin kadın kolları olan Baciyan-ı Rum’dur. Baciyan-ı Rum tarihte kurulan ilk kadın teşkilatıdır ve Ahi Evran’ın eşi Fatma Hanım tarafından dokumacılık meslek kolundaki hanımlardan kurulmuştur. Bu teşkilat eşini kaybetmiş, kimsesiz ve yardıma muhtaç hanımlara meslek öğretmiş ve evlendirmiş, topluma kazandırılmalarını sağlamıştır.

(daha&helliip;)

Ahilik ve Atatürk

Kaynaklar :
*Galip Demir, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik (Ahilik Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000)
*Burhaneddin Ulutan, Türkiye Bataktan Kurtarılacak ve Kalkındırılacaktır

Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açılış konuşmasında, (1 Mart 1922) “Milletimizin dehasının inkişafı ve bu sayede layık olduğu medeniyet mertebesine yükselmesi, bittabi ali meslekler erbabını yetiştirmekle ve milli harsımızı yükseltmekle kabildir.” demiştir.

(daha&helliip;)

Ahilik nedir?

Ahilik konusunda Süleyman Demir ile gerçekleştirilmiş olan röportaj :

Soru: Süleyman Bey öncelikle bugün bunca işiniz arasında görüşme talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Süleyman bey, Ahilik nedir? İlk olarak ne zaman ve nerede görülmeye başlanmıştır? Okuyucularımıza Ahilik hakkında neler söyleyeceksiniz?

Cevap: Bende hoş geldiniz diyorum size ve şahsınızda okuyucularınıza. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizi konu hakkında bilgilendirmeye çalışacağım.Ahilik 13.yy da Anadolu’da ortaya çıkmış bir ekonomik sistemdir.Kurucusu Ahi Evran-ı Veli’dir. Ahi Evren de denmektedir.Ahi Arapça Kardeşim anlamına gelen ve Türkçede de Akı kelimesinden türediği öngörülen,yardım etmeyi seven kişi,eli açık,cömert,eli bol kişi anlamına gelen kelimedir.Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran, Azerbaycan’ın Hoş kasabasında doğmuştur(1171). Hoy, Türkiye’nin doğu sınırından 60km. uzaklıkta ve Sultan Tuğrul zamanından beri Türkler’in meskun olduğu bir bölgedir.

(daha&helliip;)