Basmen Dergisi Mayıs 2014 İstanbul’da İbrahim Müteferrika’dan önce matbaayı kuran Apkar Tıbir ve ilk Türkçe eser basan Darü’t Tıbaatü’l Mamure – Süleyman Demir – Basmen Dergisi Mayıs 2014

(daha&helliip;)