Etiket: Basmen Dergisi

BASMEN Dergisi (Şubat 2011)

İŞSİZLİK, TERÖR VE YOL-SUZLUĞUN ÇÖZÜMÜNDE : “AHİLİK YOLU”

“Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.” “Ahi Refik Soykut”

13.yüzyıl…Anadolu…Türk Yurdu…Devleti sarsan Moğol istila ve yağmaları…Halk bezgin, yorgun, çaresiz…Devlet güçsüz…

Ahilik, Anadolu’da göçebe hayattan yerleşik hayata geçen Türkmenlerin kurmuş oldukları sosyal ve iktisadi teşkilatlanma ve dayanışma modelidir. Debbağ(derici) ve tıp bilimleri ile uğraşan bir bilim adamı olan Nasıreddin El Hoyi (Ahi Evran) tarafından kurulmuştur.

(daha&helliip;)