Etiket: Halil İnalcık

Kültür Başkenti İstanbul ve Ahilik

Ahilik kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için uzun yıllar emek ve hizmet vermiş Ahilik Vakfı’nın kurucusu sevgili babam Ahi Galip Demir’i saygı ve rahmetle anıyorum.

AHİLİK NEDİR?

Galip Demir, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik” isimli eserinde ahiliği şöyle tanımlar: Ahilik, 13.yüzyılda moğol istila ve yağmalarının da egemen olduğu Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde, göçebe toplum yapısından yerleşik toplum yapısına geçmeleriyle doğan mesken ve meslek edinme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan meslek ve meslek gruplarının dayanışmasını sağlayan sosyo-ekonomik bir sivil toplum teşkilatıdır. Ahilik terim olarak, Türkçe’de akılık cömert kimse anlamında kullanılırken, Arapça’da ahi-kardeşim anlamında kullanılmaktadır. Bugün her iki anlamda ahiliği ifade etmekte kullanılabilmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda etkin olan dört zümreden biri ahiler bir diğeri ahilerin kadın kolları olan Baciyan-ı Rum’dur. Baciyan-ı Rum tarihte kurulan ilk kadın teşkilatıdır ve Ahi Evran’ın eşi Fatma Hanım tarafından dokumacılık meslek kolundaki hanımlardan kurulmuştur. Bu teşkilat eşini kaybetmiş, kimsesiz ve yardıma muhtaç hanımlara meslek öğretmiş ve evlendirmiş, topluma kazandırılmalarını sağlamıştır.

(daha&helliip;)